ROCZNIK LaLSoW

O roczniku

Rocznik Naukowy Lingwistycznej Szkoły Wyższej w Warszawie powstał, jako recenzowany rocznik naukowy. Naszym zamiarem jest prezentowanie wyboru artykułów obejmujących różne aspekty lingwistyki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, jak i związanych z kulturą i historią. Naszym zamiarem jest oferowanie czytelnikom pisma interdyscyplinarnego, prezentującego artykuły napisane przez polskich i zagranicznych badaczy. Rocznik jest czasopismem dwujęzycznym: przyjmujemy do druku artykuły w języku polskim i angielskim – każdy jest opatrzony streszczeniem w obu tych językach – ale, czego dowodem niech będzie niniejsze wydanie, zakres omawianych tematów wykracza dalece poza granice tych dwóch języków i związanych z nimi kultur. Rocznik jest pismem punktowanym (20 pkt).

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma. The paperback version is the original version of the journal. – ISSN 2300-5726

Oświadczenie o swobodnym dostępie

Language and Literary Studies of Warsaw ukazuje się w wolnym dostępie tj. wszystkie artykuły są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu z chwilą publikacji. Dozwolone jest niekomercyjne korzystanie i dystrybucja w dowolnym medium pod warunkiem podania odpowiednich danych autora i czasopisma. Pismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

REDAKCJA

Redaktor naczelny / Editor-in-chief: dr hab. Krzysztof Fordoński Redaktor językowy sekcji polskiej / Polish Language Editor: mgr Klaudia Ciesłowska Redaktor prowadzący / Executive Editor: dr Paweł Wojtas Redaktor językowy sekcji angielskiej / English Language Editor: dr Matthew Foley

RADA NAUKOWA

Przewodniczący Rady Naukowej: Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz (Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie) Prof. dr hab. Leonarda Dacewicz (Uniwersytet w Białymstoku) Prof. dr hab. Jacek Fabiszak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Prof. dr hab. Stanisław Obirek (Uniwersytet Warszawski) Prof. dr hab. Piotr Urbański (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) Dr Sabina Siebert (Uniwersytet w Glasgow)

REDAKCJA

Prof. dr hab. Paulina Ambroży, Prof. dr hab. Silvia Bonacchi, Prof. dr hab. Piotr Briks, Prof. dr hab. Agnieszka Chmiel, Prof. dr hab. Robert Cieślak, Prof. dr hab. Jacek Fabiszak, Prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak, Prof. zw. dr hab. Siergiej Griniev–Griniewicz, Prof. dr hab. Roman Hajczuk, Prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik, Prof. dr hab. Zofia Jancewicz, Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz, Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Prof. dr hab. Aniela Korzeniowska, Prof. dr hab. Ewa Kujawska-Lis, Prof. dr hab. Robert Kusek, Prof. dr hab. Jo Lewkowicz, Prof. dr hab. Tomasz Łysak, Prof. dr hab. Joanna Maciulewicz, Prof. dr hab. Magdalena Olpińska, Prof. dr hab. Maciej Parkitny, Prof. dr hab. Radosław Piętka, Prof. dr hab. Katarzyna Poloczek, Prof. dr hab. Dario Prola, Prof. dr hab. Iwona Puchalska, Prof. dr hab. Hanna Rutkowska, Prof. dr hab. Tomasz Sikora, Prof. dr hab. Halina Stasiak, Prof. dr hab. Piotr Stępień, Prof. dr hab. Mateusz Stróżyński, Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk, Prof. dr hab. Piotr Wilczek, Prof. dr hab. Krzysztof Witczak, Dr Jarosław Aptacy, Dr Daniel Banasiak, Dr Sławomira Brud, Dr Anna Bielska, Dr Dominika Buchowska-Greaves, Dr Wojciech Charchalis, Dr Iwona Drabik, Dr Alicja Fandrejewska, Dr Małgorzata Hołda, Dr Mariusz Górnicz, Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk, Dr Anna Jaroch, Dr Marcin Jurkowicz, Dr Sylwia Krukowska, Dr Paweł Kaptur, Dr Wioletta Karwacka, Dr Monika Kresa, Dr Łukasz Karpiński, Dr Małgorzata Kornacka, Dr Anna Kwiatkowska, Dr Piotr Michałowski, Dr Tomasz Ososiński, Dr Piotr Podemski, Dr Jacek Pokrzywnicki, Dr Katarzyna Remiszewska, Dr Anna Rogos-Hebda, Dr Piotr Romanowski, Dr Agata Rozumko, Dr Elwira Stefańska, Dr Artur Stęplewski, Dr Katarzyna Tryczyńska, Dr Przemysław Wilk, Dr Józef Ziemczonok

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW

⇛ Procedura recenzowania i przyjmowania do druku – wymogi techniczne ⇚

ZAŁĄCZNIKI

LSW Journal vol 1

LSW Journal vol 2

LSW Journal vol 3

LSW Journal vol 4

LSW Journal vol 5

LSW Journal vol 6

LSW Journal vol 7

LSW Journal vol 8

LSW Journal vol 9

LSW Journal vol 10

#