Zapraszamy do publikacji

Zgodnie z decyzją władz Uczelni, od 22 maja 2017 obowiązuje opłata w kwocie 250 zł za publikację artykułu w „Zeszytach Naukowych. Turystyka i Rekreacja” Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
Wpłata na konto z dopiskiem „publikacje w Zeszytach Naukowych”: 53113010170020098359200001 Lub 37116022020000000040295587