MEDICO - RECREATIONAL TOURISM AND ITS MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT

Authors: Ivashchenko A.V., Dudorova L.Yu., Karyagin Y.O., Marchenko O.Y., Voloshyna O.V.
Rok wydania: 2019
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ISBN 978-83-941597-2-8

Contents

 

 

 

TURYSTYKA ZDROWOTNA. PROBLEMY EKONOMICZNE I SPOŁECZNE

Redakcja naukowa: dr Danuta Czekaj
Rok wydania: 2018
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ISBN 978-83-941596-2-7

Contents

 

 

 

PRZESTRZEŃ TURYSTYKI KULTUROWEJ

Redakcja naukowa: dr Dominik Orłowski
Rok wydania: 2017
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ISBN

Contents

 

 

 

KULTURA I PRZYRODA W TURYSTYCE GÓRSKIEJ

Redakcja naukowa: dr Bolesław Iwan
Rok wydania: 2017
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ISBN 978-83-941596-1-0

Contents

 

 

TRENDY ŻYWIENIOWE W TURYSTYCE

Redakcja naukowa: dr Halina Makała
Rok wydania: 2016
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ISBN: 978-83-941596-0-3

Contents

 

 

TOURISM IN POLAND

Editor: Elżbieta Puchnarewicz
Warsaw 2015
The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw
ISBN 978-83-933284-2-0

Contents

 

 

DYNAMIKA PRZEMIAN RYNKU TURYSTYCZNEGO

Redakcja naukowa: dr hab. Zygmunt Kruczek, dr Włodzimierz Banasik
Rok wydania: 2014
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
ISBN: 978-83-933284-6-8

Contents

 

 

PODRÓŻE I TURYSTYKA W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ FILOZOFICZNEJ I PEDAGOGICZNEJ T.2

Redakcja naukowa: Joanna Wyleżałek
Rok wydania: 2014
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-9-9

Contents

 

 

PODRÓŻE I TURYSTYKA W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNEJ FILOZOFICZNEJ I PEDAGOGICZNEJ T.1

Redakcja naukowa: Joanna Wyleżałek
Rok wydania: 2014
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-8-2

Contents

 

 

KULTUROWE UWARUNKOWANIA ŻYWIENIA W TURYSTYCE

Redaktor prowadząca: dr Halina Makała
Rok wydania: 2013
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-7-5

Contents

 

 

KRZYSZTOF PRZECŁAWSKI – AUTOBIOGRAFIA

Redakcja: Małgorzata Piwowarczyk
Rok wydania: 2013
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-5-1.

Contents

 

 

TURYSTYKA BIZNESOWA – DETERMINANTY ROZWOJU

Red. Nauk. Bolesław Iwan i Marzena Kacprzak
Rok wydania: 2011
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ISBN: 978-83-933284-3-7

Contents

 

 

ZWIĄZKI POLSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Z TURYSTYKĄ

Redakcja naukowa: Joanna Wyleżałek
Rok wydania: 2014
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-8-2

Contents

 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE POLSKI I JEGO ZNACZENIE W TURYSTYCE

Red. Nauk. Joanna Wyleżałek, Dominik Orłowski
Rok wydania: 2011
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-1-3

Contents

 

 

DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONÓW ŚWIATA I JEGO ZNACZENIE W TURYSTYCE

Red. Nauk. Elżbieta Puchnarewicz
Rok wydania: 2011
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-2-0

Contents

 

 

WIELOKULTUROWOŚĆ W TURYSTYCE

Red. Nauk. Elżbieta Puchnarewicz
Rok wydania: 2010
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-62196-06-7

Contents

 

 

TURYSTYKA KULTUROWA A REGIONY TURYSTYCZNE W POLSCE

Red. Nauk. Dominik Orłowski Elżbieta Puchnarewicz
Rok wydania: 2010
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-62196-07-4

Contents