WIELOKULTUROWOŚĆ W TURYSTYCE

Red. Nauk. Elżbieta Puchnarewicz
Rok wydania: 2010
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-62196-06-7

Contents