DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONÓW ŚWIATA I JEGO ZNACZENIE W TURYSTYCE

Red. Nauk. Elżbieta Puchnarewicz
Rok wydania: 2011
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-2-0

Contents