KULTUROWE UWARUNKOWANIA ŻYWIENIA W TURYSTYCE

Redaktor prowadząca: dr Halina Makała
Rok wydania: 2013
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISBN: 978-83-933284-7-5

Contents