MEDICO - RECREATIONAL TOURISM AND ITS MODERN ASPECTS OF DEVELOPMENT

Authors: Ivashchenko A.V., Dudorova L.Yu., Karyagin Y.O., Marchenko O.Y., Voloshyna O.V.
Rok wydania: 2019
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
ISBN 978-83-941597-2-8

Contents