Redakcja

KOLEGIUM REDAKCYJNE

 • Redaktor naczelny: dr hab. Ludwik Mazurkiewicz, prof. WSTiJO
 • Z-ca redaktora naczelnego: doc. dr Bolesław Iwan
 • Sekretarz: dr Halina Makała
 • Redaktorzy tematyczni: dr Halina Makała, dr Dominik Orłowski
 • Redaktor statystyczny: dr Danuta Czekaj
 • Redaktor językowy: dr Bożena Iwanowska

Kontakt:

Listownie: "Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja" Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych
Al. Prymasa Tysiąclecia 38a
02-242 Warszawa

RADA NAUKOWA

Członkowie krajowi:

 1. Prof. dr hab. Janusz Gudowski, Politechnika Lubelska, Lublin
 2. Prof. dr hab. Stanisław Urban, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
 3. Dr hab. Wiktor Adamus, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 4. Dr hab. Wojciech Cynarski, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 5. Dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa
 6. Dr hab. Irena Ozimek, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 7. Dr hab. Krzysztof Firlej, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków
 8. Dr hab. Łukasz Popławski, Uniwersytet Rolniczy, Kraków

Członkowie zagraniczni:

 1. Prof. dr Philippe Bachimon, Université d’Avignon, Francja
 2. Prof. dr Dogan Gursoy, Washington State University, USA
 3. Prof. dr Stanislav Ivanov, International University College, Bułgaria
 4. Prof. dr Jarkko Saarien, University of Oulu, Finlandia
 5. Prof. dr Anna Trono, Universita del Salento, Włochy
 6. Dr Elisa Backer, University of Ballarat, Australia
 7. Dr Nazar Kudla, Lwowski Instytut Ekonomiki i Turystyki, Ukraina
 8. Dr Noëlle O’Connor, Limerick Institute of Technology, Irlandia
 9. Dr Razaq Raj, Centre for Events Management, Leeds Metropolitan University, United Kingdom
 10. Dr Brigita Žuromskaitė, Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie, Litwa