ROCZNIK LaLSoW

O roczniku

Rocznik „Language and Literary Studies of Warsaw”, ukazujący się od 2011 roku to rozpoznawalny w środowisku periodyk. Prezentuje on przegląd artykułów obejmujących różne aspekty lingwistyki, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, jak i związanych z kulturą i historią. Naszym zamiarem jest oferowanie czytelnikom pisma interdyscyplinarnego, prezentującego artykuły napisane przez polskich i zagranicznych badaczy. W obecnej formie redakcja przyjmuje do druku artykuły w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim, poszerzając tym samym swój zakres i zasięg. W dotychczasowej historii wydawniczej przygotowywane były w języku polskim i angielskim zarówno tomy interdyscyplinarne jak i skupione wokół pewnej wspólnej idei, co pozwalało wykraczać tematycznie poza te języki i związane z nimi kultury. Ta idea będzie dalej kontynuowana w celu dalszego rozwoju czasopisma i jego poziomu merytorycznego. Rocznik jest pismem punktowanym (obecnie 20 pkt), jednak celem redakcji jest zwiększenie punktacji w ramach dziedzin literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma. The paperback version is the original version of the journal. – ISSN 2300-5726

Redaktor Naczelny

 • dr Łukasz Karpiński

Sekretarz Redakcji

 • dr Patrycja Spytek

Rada Naukowa LLSW

 • prof. dr hab. Krzysztof Fordoński (przewodniczący)
 • prof. dr hab. Jacek Fabiszak
 • prof. dr hab. Hanna Komorowska
 • prof. dr hab. Zinaida Kharitonchik (Mińsk)
 • prof. dr hab. Łarisa Korniejewa (Jekatierynburg) 
 • prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz
 • prof. dr hab. Piotr Urbański
 • prof. Sabina Siebert (Glasgow)
 • prof. dr hab. Tomasz Łysak
 • prof. dr hab. Stanisław Obirek
 • dr hab. Iwona Witczak-Lisiecka
 • dr Anna Jaroch
 • dr Heiko Zimmermann (Ludwigsburg)

Recenzenci

 • Prof. dr hab. Agata Rozumko,
 • Prof. dr hab. Hanna Rutkowska,
 • Prof. dr hab. Agnieszka Chmiel,
 • Prof. Stuart Christie,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Fordoński
 • Prof. dr hab. Bożena Kucała,
 • Prof. dr hab. Ewa Kujawska-Lis,
 • Prof. dr hab. Dario Prola,
 • Prof. dr hab. Iwona Puchalska,
 • Prof. dr hab. Dominika Buchowska-Greaves,
 • Prof. dr hab. Wojciech Charchalis,
 • Prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik,
 • Prof. dr hab. Olga Kubińska
 • Prof. dr hab. Halina Stasiak,
 • Prof. dr hab. Hanna Rutkowska,
 • Prof. dr hab. Jacek Fabiszak,
 • Prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak,
 • Prof. dr hab. Jan Franciszek Nosowicz,
 • Prof. dr hab. Jo Lewkowicz,
 • Prof. dr hab. Joanna Maciulewicz,
 • Prof. dr hab. Katarzyna Poloczek,
 • Prof. dr hab. Krzysztof Witczak,
 • Prof. dr hab. Maciej Parkitny,
 • Prof. dr hab. Magdalena Olpińska,
 • Prof. dr hab. Maciej Parkitny,
 • Prof. dr hab. Małgorzata Fabiszak,
 • Prof. dr hab. Małgorzata Tryuk,
 • Prof. dr hab. Piotr Wilczek,
 • Prof. dr hab. Mariusz Górnicz,
 • Prof. dr hab. Siergiej Griniev-Griniewicz,
 • Prof. dr hab. Mateusz Stróżyński,
 • Prof. dr hab. Paulina Ambroży,
 • Prof. dr hab. Piotr Briks,
 • Prof. dr hab. Piotr Stępień,
 • Prof. dr hab. Radosław Piętka,
 • Prof. dr hab. Katarzyna Poloczek,
 • Prof. dr hab. Robert Cieślak,
 • Prof. dr hab. Robert Kusek,
 • Prof. dr hab. Roman Hajczuk,
 • Prof. dr hab. Elżbieta Jamrozik,
 • Prof. dr hab. Silvia Bonacchi,
 • Prof. dr hab. Piotr Briks,
 • Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,
 • Prof. dr hab. Aniela Korzeniowska,
 • Prof. dr hab. Tomasz Łysak,
 • Prof. dr hab. Tomasz Sikora,
 • Prof. dr hab. Halina Stasiak,
 • Prof. Raffaella Antinucci,
 • Prof. Tania Zulli,
 • Dr hab. Monika Kresa
 • Dr Alicja Fandrejewska,
 • Dr Anna Bielska,
 • Dr Anna Jaroch,
 • Dr Marcin Jurkowicz,
 • Dr Anna Kwiatkowska,
 • Dr Anna Rogos-Hebda,
 • Dr Piotr Romanowski,
 • Dr Artur Stęplewski,
 • Dr Katarzyna Tryczyńska,
 • Dr Daniel Banasiak,
 • Dr Dominika Buchowska-Greaves,
 • Dr Elwira Stefańska,
 • Dr Fraser Riddell,
 • Dr Iwona Drabik,
 • Dr Jacek Pokrzywnicki,
 • Dr Katarzyna Remiszewska,
 • Dr Jarosław Aptacy,
 • Dr Katarzyna Jakubowska-Krawczyk,
 • Dr Katarzyna Remiszewska,
 • Dr Katarzyna Tryczyńska,
 • Dr Łukasz Karpiński,
 • Dr Maaz Bin Bilal,
 • Dr Małgorzata Hołda,
 • Dr Małgorzata Kornacka,
 • Dr Anna Kwiatkowska,
 • Dr Mariusz Górnicz,
 • Dr Paweł Kaptur,
 • Dr Piotr Michałowski,
 • Dr Piotr Podemski,
 • Dr Piotr Romanowski,
 • Dr Przemysław Wilk,
 • Dr Sławomira Brud,
 • Dr Anna Bielska,
 • Dr Sylwia Krukowska,
 • Dr Tomasz Fisiak,
 • Dr Małgorzata Hołda,
 • Dr Tomasz Ososiński,
 • Dr Marcin Michoń
 • Dr Francesca Pierini,
 • Dr Wioletta Karwacka,
 • Dr Wojciech Charchalis,
 • Mr John Attridge

Kolegium redakcyjne (sekcje językowo-tematyczne)

 • dr Magdalena Lipińska-Derlikowska
 • dr Elwira Stefańska
 • dr Martyna Sońta
 • dr Milena Hebal-Jezierska
 • dr Adam Szynal
 • mgr Sebastian Dudek

Oświadczenie o swobodnym dostępie

”Language and Literary Studies of Warsaw" ukazuje się w wolnym dostępie tj. wszystkie artykuły są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu z chwilą publikacji. Strona macierzysta czasopisma to:

 https://wydawnictwa.wstijo.edu.pl/rocznik-lalsow.html

Dozwolone jest niekomercyjne korzystanie i dystrybucja w dowolnym medium pod warunkiem podania odpowiednich danych autora i czasopisma. Pismo nie pobiera żadnych opłat za publikację.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW I RECENZENTÓW

⇛ WYMOGI EDYTORSKIE (POL) ⇚

⇛ EDITORIAL REQUIREMENTS (ENG) ⇚

ZAŁĄCZNIKI

LSW Journal vol 1

LSW Journal vol 2

LSW Journal vol 3

LSW Journal vol 4

LSW Journal vol 5

LSW Journal vol 6

LSW Journal vol 7

LSW Journal vol 8

LSW Journal vol 9

LSW Journal vol 10

#