DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie posiada od 2010 roku własne wydawnictwo, w którym systematycznie publikowane są zarówno Zeszyty Naukowe  jak i monografie.

W 2008 roku  Uczelnia rozpoczęła wydawanie Zeszytów Naukowych Turystyka i Rekreacja, które spełniają obecnie wymogi punktowanych czasopism naukowych określonych przez  MNiSW.

Pierwszym Redaktorem Naczelnym Zeszytów był doc. Bolesław Iwan, obecnie członek Kolegium Redakcyjnego.

 

Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja są  już rozpoznawalne przez znaczące ośrodki naukowe i posiadają zasięg ogólnokrajowy. W poszczególnych tomach zamieścili wyniki swoich badań naukowcy reprezentujący wiele ośrodków akademickich, między innymi: Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, ALMAMER Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Politechnikę Opolską, Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warszawski, Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Periodyk ma już kilkudziesięciu stałych odbiorców w ramach międzyuczelnianej wymiany.

Równie istotnym osiągnięciem wydawniczym jest systematyczna publikacja pod szyldem Uczelni monografii naukowych.

Do dzisiaj ukazały się następujące tytuły, które zyskały uznanie odbiorców:

 1. Wielokulturowość w turystyce , Elżbieta Puchnarewicz (red.)  , Warszawa 2010
 2. Turystyka kulturowa a regiony turystyczne w Polsce, Dominik Orłowski, Elżbieta Puchnarewicz  (red.), Wyd. WSTiJO, Warszawa 2010
 3. Dziedzictwo kulturowe regionów świata i jego znaczenie w turystyce, Elżbieta Puchnarewicz (red.),  Wyd. WSTiJO, Warszawa 2011
 4. Dziedzictwo kulturowe Polski i jego znaczenie w turystyce , Joanna Wyleżałek, Dominik Orłowski (red.), Wyd. WSTiJO, Warszawa 2011
 5. Związki polskiego dziedzictwa kulturowego z turystyką, Dominik Orłowski,  Joanna Wyleżałek (red.),  Wyd. WSTiJO, Warszawa 2011
 6. Turystyka biznesowa. Determinanty rozwoju, Bolesław Iwan, Marzena Kacprzak (red.), Wyd. WSTiJO, Warszawa 2012
 7. Autobiografia, Krzysztof Przecławski, Wyd. WSTiJO, Warszawa 2013
 8. Kulturowe uwarunkowania żywienia w turystyce, Halina Makała (red.), Wyd.  WSTiJO, Warszawa 2013
 9. Podróże i turystyka w perspektywie społecznej, filozoficznej i pedagogicznej Tom I, II, Joanna Wyleżałek (red.), WSTiJO, Warszawa 2014
 10. Dynamika przemian rynku turystycznego, Zygmunt Kruczek, Włodzimierz Banasik ( red.) WSTiJO, Warszawa 2014
 11. Tourism in Poland, Editor: Elżbieta Puchnarewicz, The Higher School of Tourism and Foreign Languages in Warsaw, Warsaw 2015