Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach Zeszyty  Naukowe Turystyka i Rekreacja wydawane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych  w Warszawie uzyskały 7 punktów w części B wykazu czasopism.

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 29 (1) 2022

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 28 (2) 2021

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 27 (1) 2021

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2021
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 26 (2) 2020

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 25 (1) 2020

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2020
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 24 (2) 2019

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 23 (1) 2019

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 22 (2) 2018

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 21 (1) 2018

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2018
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 20 (2) 2017

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 19 (1) 2017

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2017
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 18 (2) 2016

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 17 (1) 2016

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2016
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 16 (2) 2015

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 15 (1) 2015

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2015
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 14 (2) 2014

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 13 (1) 2014

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2014
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 12 (2) 2013

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 11 (1) 2013

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2013
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 10 (2) 2012

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1889-7228

 

contents Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 9 (1) 2012

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2012
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1889-7228

 

contents Full Text

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 8 (2) 2011

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1889-7228

 

Contents

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 7 (1) 2011

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2011
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1889-7228

 

Contents

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 6 (2) 2010

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1889-7228

 

Contents

 

 

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 5 (1) 2010

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2010
Wydawnictwo SGGW w Warszawie
ISSN:1889-7228

 

Contents