Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach Zeszyty  Naukowe Turystyka i Rekreacja wydawane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych  w Warszawie uzyskały 7 punktów w części B wykazu czasopism.

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 2-3 (1) 2009

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo SGGW w Warszawie
ISBN: 978-83-7583-004-0

 

Contents