Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikację w tych czasopismach Zeszyty  Naukowe Turystyka i Rekreacja wydawane przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych  w Warszawie uzyskały 7 punktów w części B wykazu czasopism.

Turystyka i Rekreacja ZESZYT 24 (2) 2019

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Rok wydania: 2019
Wydawnictwo Libron, Kraków
ISSN:1899-7228

 

Contents Abstracts Full Text